Βάρκες και πλάβες

Home/Βάρκες και πλάβες

ΧΗΛΗΩΤΙΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2016-03-09T21:43:58+02:00

Το ομοίωμα είναι πιστό αντίγραφο του χαρακτηριστικού τύπου ψαρόβαρκας που που αποτύπωσα σε μία από τις επισκέψεις μου στην Αλεξανδρούπολη.

ΒΑΡΚΑΛΑΣ ΥΔΡΑΣ

2016-02-14T19:29:50+02:00

Χαρακτηριστική βάρκα της Ύδρας. Χρησιμοποιόταν σαν σπογγαλιευτική βάρκα ή γυαλάδικη. Το ολικό της μήκος δεν ξεπερνούσε τα 7 m. Το χαρακτηριστικό του Υδραϊκου βαρκαλά ήταν η ελαφρότητα της κατασκευής.

ΚΑΖΑΚΛΟΠΛΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

2016-02-14T18:57:53+02:00

Πλάβα της περιοχής Αλεξανδρουπόλεως, ονομαζόμενη από τους ντόπιους καζακόπλαβα. Είναι πιστό ομοίωμα μιάς από τις τελευταίες καζακόπλαβες που αποτύπωσα κατά την παραμονή μου το 2006 στην Αλεξανδρούπολη

ΠΛΑΒΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

2016-03-09T21:36:48+02:00

Πλάβα που χρησιμοποιείτο στην λίμνη της Κάρλας στην Θεσσαλία γιά ψάρεμα, πριν γίνει η αποξήρανση. Το σχέδιο προέρχεται από το βιβλίο "Η Επιστροφή της Κάρλας" του Γιάννη Ρούσκα.

ΤΡΑΤΑ

2016-02-14T17:55:45+02:00

Η τράτα είναι ένα αρκετά ιδιαίτερο σκαρί που αποτελούσε πολύ γνωστό αλιευτικό σκάφος (ψαράδικο) στις αρχές και μέχρι τα μέσα του 20ου αι. στο Αιγαίο. Το μήκος έφτανε τα 10-12m. Ανήκει στην κατηγορία των οξύπρυμνων σκαφών, κυρίως κωπήλατο, δεν απέκλειε όμως το γεγονός να φέρει και μία ελαφριά ιστιοφορία, με χρήση ενός μικρού λατινιού ή σακολέβας.