Βόσπορος και Μαύρη Θάλασσα

Home/Βόσπορος και Μαύρη Θάλασσα

ΣΑΚΟΛΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

2016-03-09T20:49:44+02:00

Η σακολέβα θεωρείται παραλλαγή του ‘’βαρκαλά’’. Ο χαρακτηριστικός τύπος του πανιού αυτού αποτυπώνεται σε επιτύμβιες στήλες από τον 1ο έως τον 3ο μ.Χ. αιώνα.

ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ

2016-03-09T20:40:40+02:00

Ιδιόμορφο Ελληνικό εμπορικό σκάφος από την Μαύρη Θάλασσα, γνωστό ως μαυροθαλασσίτικο. Έπλεε στα νερά της Μαύρης θάλασσας, αλλά και της Μεσογείου μεταφέροντας κυρίως σιτηρά.

ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΗΣ‏

2016-03-09T20:25:55+02:00

Το πλοιο αυτό κατασκευαζόταν από 'Ελληνες καραβομαραγκούς στην Ινέπολη του Πόντου στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κατά την αρχαία τεχνική , η οποία επιβίωσε εκεί μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.