Βυζαντινά

Home/Βυζαντινά

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 4

2018-03-21T12:31:05+02:00

Ο Δρόμων, απόγονος της ρωμαϊκής λιβυρνίδος, υπήρξε το πλοίο το οποίο «αποτέλεσε την κατεξοχήν μονάδα μάχης του Βυζαντινού Ναυτικού». Η σύνθεση του πληρώματος δεν διέφερε πολύ από εκείνην της αρχαίας τριήρους παρά μόνο στις ονομασίες.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 3

2018-03-21T12:31:06+02:00

Ο Δρόμων ή Δρόμωνας υπήρξε ο επικρατέστερος τύπος πλοίου του Βυζαντινού πολεμικού ναυτικού. Ήταν πολύ γρήγορο και ευκίνητο πλοίο, επιθετικό αλλά και αμυντικό. Η διήρης και η τριήρης θεωρούνται πρόγονοί του. Από τη λέξη «δρόμων» προέρχεται ο όρος «εύδρομο» που χαρακτηρίζει ένα νεότερου τύπου πολεμικό ιστιοφόρο.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 2

2016-07-23T17:00:58+03:00

Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 1A

2018-03-21T12:31:06+02:00

Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών. Έφερε επίσης ένα ή περισσότερα τριγωνικά πανιά (λατίνια) ή τετράγωνα ανάλογα του τύπου του.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΩΝ

2018-03-21T12:31:07+02:00

Ο βασικός τύπος πλοίου του βυζαντινού πολεμικού ναυτικού ήταν ο δρόμων ή εύδρομον όπως το αποκαλούμε σήμερα. Θεωρείται εξέλιξη της Αθηναϊκής τριήρους. Όπως και η τριήρης, ο δρόμων ήταν ελαφριάς κατασκευής, αλλά ανθεκτικός, έφερε αναλόγως του τύπου του, μία η δύο σειρές κουπιών. Έφερε επίσης ένα ή περισσότερα τριγωνικά πανιά (λατίνια) ή τετράγωνα ανάλογα του τύπου του.

ΠΛΟΙΟ ΤΟΥ YASSI ADA

2016-07-23T17:18:56+03:00

Φωτογραφίες πιστού αντιγράφου εμπορικού βυζαντινού πλοίου που βρέθηκε ναυαγισμένο στο βυθό της θάλασσας στα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι από την νήσο Κώ και κοντά στο νησακι Yassi Ada. Γιά τον λόγο αυτό, ονομάστηκε πλοίο του Yassi Ada. Επειδή σώθηκε σχεδόν το 60% της γαστρας, μπουρούμε να το κατασκευάσουμε αρκετά πιστά.

ΚΑΡΑΒΟΣ

2016-07-23T18:11:10+03:00

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 12ου αιώνα μ.Χ. στη ναυπηγική θεωρείται το πηδάλιο, τοποθετημένο κατά μήκος του πρυμνιού ποδοστάματος. Ξεκινούσε από την καρίνα του σκάφους και έφθανε μέχρι το κατάστρωμα. Μπορούσε να πάρει στροφή αριστερά ή δεξιά με την βοήθεια ξύλινου μοχλού που βρισκόταν στο επάνω μέρος, της γνωστής λαγουδέρας.